Διαχωριστικά προστασίας Covid 19 για ταμεία – γραφεία -reception